Regulamin Szkoły narciarskiej

Regulamin szkoły narciarskiej i wypożyczalni sprzętu sportowego

 1. Szkoła narciarska i snowboardowa „Narciarnia” posiada licencję Polskiego Związku Narciarskiego na nauczanie jazdy na nartach. Nauczanie snowboardu realizowane jest w oparciu o uprawnienia indywidualne instruktorów snowboardu.
 2. Pojedyncza lekcja narciarska i snowboardowa trwa jedną godzinę zegarową
 3. Lekcje rozpoczynają się o pełnej godzinie i kończą o pełnej godzinie w szkole narciarskiej. Jeśli uczeń planuje pozostać na stoku narciarskim po skończonej lekcji, lekcja będzie skrócona o czas potrzebny instruktorowi na dotarcie do szkoły narciarskiej
 4. Spóźnienia ucznia na lekcje nie powodują przesunięcia zakończenia lekcji i nie powodują zmniejszenia ceny lekcji.
 5. Uczniowie korzystający ze sprzętu narciarskiego Szkoły Narciarskiej  i Snowboardowej proszeni są o przybycie 30 min przed lekcją. W przypadku dużej ilości osób wypożyczających, zostaną obsłużeni poza kolejnością.
 6. Podczas lekcji narciarskiej i snowboardowej, instruktor odpowiada za program szkolenia realizowany podczas lekcji.
 7. Instruktorzy uczący w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej posiadają ubezpieczenie OC, warunkiem zawarcia umowy pomiędzy instruktorem i uczniem jest posiadanie dowodu wpłaty za lekcję opłaconą w „Narciarni”
 8. Uczeń jest zobowiązany absolutne posłuszeństwo wobec poleceń instruktora
 9. Instruktor odpowiada za wszelkie błędy w sztuce, popełnione przez instruktora podczas realizacji szkolenia
 10. Instruktor oraz  Szkoła Narciarska i Snowboardowa nie odpowiadają za wypadki spowodowane przez osoby trzecie, oraz za typowe wypadki związane z jazdą na nartach i snowboardzie. (np. upadki)
 11. Szkoła narciarska i snowboardowa zastrzega sobie brawo do nie umawiania na lekcje osób które dokonały wcześniej rezerwacji i nie stawiły się na lekcje. 
 12. Dla uczniów naszej szkoły, nauka i doskonalenie jazdy na terenie Oślej Łączki, w dniu lekcji, jest bezpłatna. Opłata za Oślą Łączkę zawarta jest w cenie lekcji.
 13. Podczas lekcji na głównym stoku narciarskim, uczeń zobowiązany jest posiadać karnet upoważniający do korzystania z kolei linowej lub zgłosić brak karnetu przed lekcją, instruktorowi.
 14. Opłaty za szkolenie narciarskie i snowboardowe oraz wypożyczanie sprzętu, naliczane są zgodnie z cennikiem obowązującym w sezonie 2018/2019
 15. Za wypożyczenie sprzętu sportowego naliczana jest kaucja w wysokości 500 zł
 16. Na prośbę klienta, za wypożyczenie sprzętu może być pobrany zastaw lub zostawiony dokument stwierdzający tożsamość
 17. Za zniszczenie sprzętu sportowego, odpowiada wypożyczający
 18. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie Wypożyczalni.

   

   

Call Now ButtonZadzwoń teraz!