„Sitnusiowy” program szkolenia -Licencja SITN-PZN

„SITNUSIOWY” SYSTEM SZKOLENIA NARCIARSKIEGO DZIECI W WIEKU 4-12 LAT LICENCJA SITN-PZN

 

                SITN PZN, jako instytucja odpowiedzialna w Polsce za kierunek szkolenia narciarskiego opracował  absolutnie profesjonalnie zredagowany  program  metodycznej nauki jazdy na nartach dla dzieci. Ideą programu szkolenia PZN, jest wszechstronny rozwój narciarski dziecka, bez popularnej  „drogi na skróty”  uniemożliwiającej dziecku osiągnięcie maksymalnego poziomu umiejętności. Program szkolenia podzielony został na osiem poziomów. Każdy z poziomów zakończony jest zunifikowanym egzaminem. Wspomniana „droga na skróty” to omijanie umiejętności z poziomów niższych i przechodzenie do wyższych. Tego nie chcemy 🙂 „Sitnusiowy” program szkolenia jest bezpośrednio kompatybilny z systemem szkolenia instruktorskiego SITN-PZN.  

4-12 lat – „Sitnusiowy” Program Szkolenia SITN PZN

12-15 lat – Kurs Demonstratora SITN-PZN   

16-19 lat -Kurs Pomocnika Instruktora SITN-PZN

19 lat + Kurs Instruktora SITN-PZN

Informacje praktyczne: „Sitnusiowy” program można rozpocząć w wieku 4 lat, ale można też w wieku późniejszym. Program zaplanowany jest na 8 lat, systematycznej nauki, ale możliwa jest realizacja kilku poziomów w jednym sezonie. Wszystko zależy od poziomu umiejętności i czasu poświeconego na naukę. Narciarze już zaawansowani, po przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego, rozpoczynają naukę od poziomu adekwatnego do ich poziomu umiejętności. Szkolenie można kontynuować w każdej licencjonowanej szkole narciarskiej SITN PZN. Każdy uczeń legitymuje się indeksem narciarskim z dokładnie określonym poziomem umiejętności narciarskich. Program szkolenia realizujemy w ramach kursów narciarskich podczas ferii zimowych oraz lekcji indywidualnych.

         zapraszamy do wspólnej nauki w drodze o „Złotą gwiazdkę”

 

Poziom biały    „SKRĘCAMY PŁUGIEM” 

Założeniem poziomu białego jest zapoznanie ucznia z nowym środowiskiem stoku narciarskiego, nauka poruszania się na nartach, bezpiecznych upadków oraz podnoszenia się. Na poziomie białym, nauczymy młodego narciarza prawidłowej pozycji na nartach, jazdy w linii spadku stoku w pozycji płużnej, hamowania w pozycji płużnej oraz wykonamy  pierwsze skręty –łuki płużne. Ewolucje w pozycji płużnej są podstawą poczucia kontroli nad nartami w terenie łatwym i średnio trudnym.

do zdania testu „Białej Gwiazdki” narciarz zobowiązany jest wykonać:

 • Podejście schodkowaniem 2-3 metry, obrót o 180* i kolejne podejście 2-3 metry
 • Zjazd po wytyczonym odcinku łukami płużnymi do zatrzymania w wyznaczonym miejscu
 • Zjazd po wytyczonym odcinku ok 3 metrów na nartach ustawionych równolegle, zatrzymanie w pozycji płużnej w wyznaczonym miejscu
 • Wejście do koła o promieniu ok. 1,5 metra, wykonanie obrotu o 360* z utrzymaniem kątowego ustawienia nart. Teren płaski, dzioby nart osią obrotu, wyjście z koła i obejście go po jego obwodzie
 • Samodzielny wyjazd wyciągiem na Oślej Łączce
 • W wyznaczonym miejscu narciarz samodzielnie podnosi się po upadku.

Gratulacje! Test „Białej Gwiazdki” został zaliczony!!

Poziom Zielony–  „Łączymy Narty”

Podczas nauki będziemy uczyć się przechodzić do równoległego ułożenia nart w skręcie i sterowania na nartach równoległych-skręt z pługu. Nauczymy się kontrolować prędkość oraz hamować sytuacyjnie. 

do zdania testu „Zielonej Gwiazdki” narciarz zobowiązany jest wykonać:

 • Przejazd w linii spadku stoku wyznaczonego odcinka z naprzemiennym równoległym i kątowym ustawieniem nart
 • Przejazd skrętami z pługu łatwego toru slalomowego i zatrzymanie w pozycji płużnej w wyznaczonym miejscu
 • Przejazd skrętami z pługu łatwego toru slalomowego z przekazywaniem z ręki do ręki przyboru
 • Przejazd wyznaczonej trasy skrętami z pługu z odrywaniem narty wewnętrznej skrętu od śniegu

Gratulacje! Test „Zielonej Gwiazdki” został zaliczony!!

Poziom Niebieski–  „Ślizgamy się równolegle”

Łatwy stok narciarski nie sprawia Ci już kłopotów, czas na sprawdzenie swoich umiejętności na trudniejszej trasie i nowe umiejętności narciarskie poziomu Niebieskiego ! Zapraszamy do nauki!

Zadaniem poziomu niebieskiego  jest doskonalenie równoległego ułożenia nart w skręcie i sterowania na nartach równoległych. Nauczymy się prawidłowego odciążenia i rotacji nóg w skręcie równoległym ślizgowym oraz zatrzymania w poprzek stoku na nartach równoległych.   Na tym etapie, jeździmy z kijkami!

do zdania testu „Niebieskiej Gwiazdki” narciarz zobowiązany jest wykonać:

 • Na wytyczonym odcinku zademonstrować skręty równoległe ślizgowe o średnim promieniu
 • Na wytyczonym stromym odcinku stoku poruszać się ześlizgiem, lewą i prawą stroną
 • Pokonać  łatwy tor slalomowy skrętem równoległym ślizgowym
 • Przejechać pod przeszkodą z zatrzymaniem w wyznaczonym miejscu
 • Zatrzymać się  na nartach równoległych

Gratulacje! Test „Niebieskiej Gwiazdki” został zaliczony!!

Poziom czerwony–  „Zaczynamy jeździć na krawędziach”

Poprzedni etap nauki jest bardzo ważny! Umiejętność  „ślizgania” się na nartach to podstawa czucia śniegu i stoku narciarskiego. Absolutny fundament narciarstwa.  Czas na kolejny etap, wykorzystaj możliwości swoich nart, poczuj frajdę jazdy na krawędzi na poziomie Czerwonym! Zapraszamy do nauki!

 

                 Założeniem poziomu czerwonego jest doskonalenie skrętu równoległego ślizgowego poprawnych nawyków ruchowych i pozycji narciarskiej. Stopniowo ograniczamy wielkość śladu ślizgowego  i uczymy się prowadzić narty śladem ciętym w fazie sterowania- Skręt równoległy bazowy.  Poznamy podstawy o układzie dostokowym i dośrodkowym.

do zdania testu „Czerwonej Gwiazdki” narciarz zobowiązany jest wykonać:

 • Na wyznaczonym odcinku uczeń porusza się ześlizgiem bocznym z pogłębieniem zakrawędziowania do zatrzymania 
 • Na wytyczonym odcinku przejść ze ześlizgu bocznego do jazdy na krawędzi (dostokowo) i ponownie do ześlizgu bocznego
 • Pokonać wyznaczony odcinek trasy narciarskiej w pozycji zjazdowej do zatrzymania równoległego w wyznaczonym miejscu
 • Na wyznaczonym odcinku, zademonstrować skręty równoległe bazowe
 • Skręty równoległe bazowe na wyznaczonym torze jazdy
 • Pokonać wyznaczony tor jazdy w pozycji zjazdowej

Gratulacje! Test „Czerwonej Gwiazdki” został zaliczony!!

Poziom czarny– „robimy długie i szybkie skręty”

Właśnie poczuliśmy co potrafią nasze narty ustawione na krawędzi. Czas pozwolić nartom wieźć nas w szybkich skrętach poziomu Czarnego!  Zapraszamy do nauki!

Każdy z nas jeździ na nartach taliowanych. Umiejętność jazdy na krawędziach otwiera całkowicie nowe doznania z jazdy na nartach. Założeniem poziomu czarnego jest doskonalenie skrętu równoległego długiego. Nauczymy się utrzymywać prawidłową pozycję narciarską w długim skręcie oraz kontrolować prędkość oraz promień skrętu.

do zdania testu „Czarnej Gwiazdki” narciarz zobowiązany jest wykonać:

 • Na wytyczonym odcinku zademonstrować skręt dostokowy cięty (prawa-lewa noga)
 • Na wytyczonym odcinku uczeń ma zademonstrować skręty równoległe długie
 • Na wytyczonym odcinku uczeń ma zademonstrować skręty równoległe z widoczną zmianą długością promienia (długie-średnie)
 • Na wytyczonym torze uczeń ma zademonstrować skręt równoległy długi na krawędzi

Gratulacje! Test „Czarnej Gwiazdki” został zaliczony!!

Poziom brązowy– „Jeździmy krótkimi skrętami”

Zbliżamy się do podium wtajemniczenia amatorskiego narciarstwa. Przed nami  poziom Brązowy!  Zapraszamy do nauki!

Na poziomie brązowym doskonalimy skręt równoległy długi, jeździmy skrętem długim i średnim, zwiększamy prędkość i dążymy do opanowania skrętów ciętych o krótkim promieniu-skrętu równoległego krótkiego. Doskonalimy jazdę na krawędziach w warunkach wymuszonego toru jazdy.

do zdania testu „Brązowej Gwiazdki” narciarz zobowiązany jest wykonać:

 • Na wytyczonym odcinku demonstrować skręty równoległe krótkie.
 • Na torze slalomowym uczeń demonstruje skręty równoległe krótkie 
 • Przejazd toru slalomowego ze znajomością ustawienia figur slalomowych, dopuszczalna strata do czasu wzorcowego to 30%

Gratulacje! Test „Brązowej Gwiazdki” został zaliczony!!

Poziom Srebrny– „potrafimy wbijać kijki”

„Brąz” już mamy, walczymy o „Srebro”. Przed nami krótkie skręty i tajemnica użycia kijka poziomu  Srebrnego !  Zapraszamy do nauki!

Poziom „Srebrny” to etap doskonalenia poznanych wcześniej ewolucji narciarskich, trudnej nauki wbicia kijka oraz nauka koordynacji w złożonych ewolucjach narciarskich –skręt NW oraz Śmig

do zdania testu „Srebrnej Gwiazdki” narciarz zobowiązany jest wykonać:

 • Na wytyczonym odcinku zademonstrować skręt Nisko-Wysoko z wbiciem kijka
 • Na wytyczonym odcinku zademonstrować przejazd śmigiem z wbiciem kijka
 • Slalom – przejazd na czas, dopuszczalna strata do czasu wzorcowego to 20%

Gratulacje! Test „Srebrnej Gwiazdki” został zaliczony!!

Poziom złoty– „jeździmy sportowo”

Narty nie stanowią dla Ciebie tajemnicy. „Złoto” masz na wyciągnięcie ręki.  Zapraszamy do nauki!

Jeśli opanowaliśmy poprzednie etapy, jazda sportowa i poziom złoty będzie „wisienka na torcie” narciarstwa. Założeniem poziomu jest doskonalenie poznanych ewolucji narciarskich, jazda różnymi technikami, doskonalenie jazdy na krawędziach w wymuszonym torze jazdy, czyli wszystko to, co składa się na optymalny przejazd slalomu i slalomu giganta.

do zdania testu „Złotej Gwiazdki” narciarz zobowiązany jest wykonać:

 • na wytyczonym odcinku trasy należy zademonstrować kombinacje skrętów: równoległy, ślizgowy, równoległy bazowy, równoległy długi i równoległy NW. 
 • Jazdę terenową, demonstrując poznane ewolucje narciarskie
 • Slalom gigant- przejazd na czas. Dopuszczalna strata do czasu wzorcowego to 10%

Gratulacje! Test „Złotej Gwiazdki” został zaliczony!!

Opanowanie zaproponowanych ośmiu etapów szkolenia, daje umiejętności pozwalające na absolutną swobodę na nartach na każdym stoku narciarskim i w każdych warunkach pogodowych. Ponadto, jest doskonałym punktem wyjścia do rozpoczęcia procesu szkolenia instruktorskiego. Do uzyskania pierwszego stopnia instruktorskiego SITN-PZN –Demonstratora Młodzieżowego, zapraszamy młodzież od 12 do 15 roku życia.

Czy można omijać poszczególne etapy szkolenia? Można, stoki są pełne zaawansowanych narciarzy, „trenujących” w tyczkach,  bez podstawowych umiejętności wbicia kijka czy skrętu NW. Tyle tylko, że jak każda droga na skróty, nie doprowadzi nas na szczyt. Program szkolenia  SITN-PZN jest absolutnie aktualny z najnowszymi wytycznymi szkoleniowymi światowych federacji narciarskich.

 

Call Now ButtonZadzwoń teraz!