Kurs Demonstratora SITN-PZN

W Przemyśl u oraz na całym Podkarpaciu jest wiele młodzieży dobrze jeżdżącej na nartach. Niestety, mamy bardzo mało instruktorów Polskiego Związku Narciarskiego. Bardzo zależy nam na umożliwieniu naszej młodzieży uzyskania uprawnień przybliżających ją do poziomu Instruktora Polskiego Związku Narciarskiego. 

Ścieżka szkolenia instruktorskiego SITN PZN, w praktyce, umożliwia już po ukończeniu 18-tego roku życia rozpoczęcie pracy szkoleniowej. Jest to inwestycja w zawód który młodzież może wykonywać podczas studiów, być może, będzie to ich „drugi” lub może i „pierwszy” zawód na całe życie.

Dla narciarzy w wieku 12-15 lat, gorąco polecam kurs Demonstratora Szkolnego SITN PZN, który może doprowadzić do międzynarodowych uprawnień Instruktora SITN-PZN. Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa  Polskiego Związku Narciarskiego, jest jedynym podmiotem który nadaje uprawnienia instruktora narciarstwa respektowane poza granicami Polski. Droga do pełnych uprawnień jest długa i wymagająca, ale otwierający świat narciarstwa tak szeroko jak tylko jest to możliwe. Kurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 12-15 lat. Celem kursu jest doskonalenie techniki jazdy, w tym jazdy sportowej oraz zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami poruszania się po trasach, zachowaniem bezpieczeństwa w górach, przygotowaniem sprzętu i „osłuchanie” z fachowym słownictwem narciarskim.
Uzyskany stopień pozwala na „ominięcie” jednego etapu szkolenia  (kursu kwalifikacyjnego) i skraca drogę na kurs Pomocnika Instruktora SITN-PZN  W praktyce: po uzyskaniu stopnia Demonstratora SITN PZN mamy prawo udziału w Zawodach Regionalnych SITN, wynik z zawodów na poziomie 6 pkt i więcej kwalifikuje nas automatycznie na kurs Pomocnika Instruktora SITN. Idąc tą ścieżką szkolenia, teoretycznie, do 18-tego roku życia możemy mieć ukończony kurs Pomocnika Instruktora SITN i następnego dnia, po ukończeniu 18 lat,  rozpocząć komercyjną pracę szkoleniową w Szkole Narciarskiej.

W kolejnych sezonach, planujemy organizację kursu na stopień Pomocnika Instruktora SITN-PZN który pozwala na oficjalne podjęcie pracy w zawodzie instruktora narciarskiego.

Zapraszamy na na kurs  REJESTRACJA ONLINE KURS DEMONSTRATORA SITN-PZN
Termin kursu  11-16 lutego 2019 

Cena kursu -700 zł  

W cenie kursu karnety na kolej linową, gorący posiłek w przerwie zajęć, opłata za egzamin do SITN + opłata za indeks SITN 

Kryterium kwalifikacyjne

 1. Do kursu przystępują osoby, które w roku odbywania tego szkolenia, kończą od 12 do 15 lat.
 2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa lub oświadczenie o zdolności do uprawiania narciarstwa podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych).
 3. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie.
 4. Posiadają umiejętności narciarskie umożliwiające pełną kontrolę nad nartami w skrętach długich i krótkich.

Kurs

Prawo organizowania i prowadzenia zajęć mają licencjonowane Szkoły Narciarskie SITN-PZN
Zajęcia prowadzą  Instruktorzy Wykładowcy oraz INSTRUKTORZY PZN z ważnymi uprawnieniami.

Program kursu

PRAKTYKA
6 dni na śniegu,  5 dni szkolenia po 5 godzin lekcyjnych dziennie (w tym slalom gigant) + 1 dzień egzaminu
– nauczanie i doskonalenie techniki jazdy, jazda terenowa,
– nauczanie łuków płużnych, skrętu równoległego NW oraz śmigu i skrętu równoległego,
– trening slalomu giganta.
SLALOM GIGANT
Długość trasy mierzona czasem przejazdu „ustalającego czas” – nie krótsza niż 25 sek. Wyliczanie punktów według zasad ogólnych.
Ocena z GS jest wliczana do egzaminu końcowego.
TEORIA: 3,5 godziny.
– zarys historii i organizacja narciarstwa w Polsce,
– elementy Programu Nauczania PZN,
– bezpieczeństwo w górach (zabezpieczenie miejsca wypadku, wzywanie pomocy, rodzaje śniegu),
– elementarne zasady kodeksu narciarskiego (Dekalog FIS),
– sprzęt narciarski i zasady jego przygotowania (smarowanie, regulacja wiązań) – pokaz,
– informacja o konkurencjach alpejskich (na podstawie NRS).

Uprawnienia

 • prawo do zdawania egzaminu bez brania udziału w kursie kwalifikacyjnym,
 • Stopień Demonstratora Szkolnego PZN po zaliczeniu Zawodów Regionalnych na min. 6 pkt pozwala na przystąpienie do części I – technicznej kursu na stopień Pomocnika Instruktora PZN/Instruktora SITN w 16, 17 lub 18 roku życia.
 • prawo startu w Zawodach Regionalnych  SITN oraz Mistrzostwach Demonstratorów PZN,
 • pierwsza szóstka dziewcząt i chłopców z listy wyników dowolnych Zawodów Regionalnych może startować w Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów PZN ,
 • otrzymywanie INFORMATORA PRZEDSEZONOWEGO,
 • otrzymania legitymacji i odznaki demonstratora PZN,
 • posiadania INDEKSU SZKOLENIA I PRAKTYKI W SPORTACH ŚNIEŻNYCH do rejestracji elementów drogi szkoleniowej – kursy, zawody.

Egzamin

Egzamin odbywa się w ostatnim dniu kursu.
Egzamin przeprowadza Instruktor Wykładowca,  Kierownik Wyszkolenia Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej.
TEORIA:
5 pytań z przerobionego materiału (egzamin ustny, pisemny lub test).
Ocena od 1 – 10 pkt.
PRAKTYKA
Slalom gigant – do karty egzaminacyjnej wstawić wyliczone punkty.
Jazda techniczna:

 1. Skręt równoległy NW
 2. Śmig
 3. Skręt równoległy długi lub jazda terenowa.

Ocena za każdą ewolucję od 1 – 10 pkt